Algemene Ledenvergadering 2019

Het HANalyst bestuur nodigt al haar alumni uit de Algemene Ledenvergadering (ALV) bij te wonen op 23 mei 2019. Tijdens deze vergadering legt het HANalyst bestuur verantwoording af voor het gevoerde beleid en worden de plannen voor 2019 bekend gemaakt. Vanaf 18.00 bent u van harte welkom op de Laan van Scheut 2 en wordt u ontvangen met een kopje koffie of thee. Aanvang ALV is om 18.15. Na afloop bent u uitgenodigd voor een borrel in het HAN café Zalloon.

Programma:

 1. Opening
 2. Verslag van de bestuursvoorzitter
  • Oprichting in 2018
  • Doelen van de vereniging
 3. Verslag van de penningmeester
  • Financieel verslag 2018
  • Begroting 2019
 4. Kascommissie
  • Benoeming Kascommissie 2019
 5. Bestuurszaken
  • Benoeming leden
 6. Projecten en commissies
 7. Vooruitblik HANalyst-evenementen
 8. Rondvraag
 9. Sluiting vergadering

Voor meer informatie en het opvragen van stukken, kunt u mailen naar hanalyst@han.nl

Hartelijke groet,

Het HANalyst bestuur

Aanmelden voor de Algemene ledenvergadering 2019
hanalyst

Log in with your credentials

Forgot your details?