HANalyst is een vereniging voor en door oud-studenten van de opleidingen Chemie, Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek en Bio-informatica. We zoeken elkaar regelmatig op om elkaar te helpen, kennis uit te wisselen en herinneringen op te halen. We leveren een bijdrage aan het onderwijs en de huidige studenten van de HAN en profiteren van elkaars kennis en kunde. De invulling van HANalyst wordt de komende tijd – in overleg met onze leden – steeds verder ingevuld. De volgende vijf waarden staan voor ons centraal:

1. Emotionele binding: weerzien/hervinden van je oud-klasgenoten en docenten.

2. Netwerk: continu onderhouden en uitbreiden van je netwerk.

3. Kennis en leren: samenbrengen van academische kennis en praktijkkennis.

4. Werk en stage: uitwisselen van stages, vacatures en kandidaten.

5. Facility sharing: uitwisselen van kennis (lessen) en specifieke apparatuur tussen bedrijven en de HAN en tussen bedrijven onderling.

Log in with your credentials

Forgot your details?