Samenvatting Algemene Ledenvergadering 2019

Het HANalyst bestuur organiseerde op 23 mei de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 2019. Tijdens deze vergadering legde het HANalyst bestuur verantwoording af voor het gevoerde beleid en werden de plannen voor 2019 bekend gemaakt. Vanaf 18.00 was iedereen van harte welkom op Laan van Scheut 2 voor ontvangst met een kopje koffie of thee en na afloop werd afgesloten met een borrel in het HAN café de Zalloon.

Programma:

 1. Opening
 2. Verslag van de bestuursvoorzitter
  • Oprichting in 2018
  • Doelen van de vereniging
 3. Verslag van de penningmeester
  • Financieel verslag 2018
  • Begroting 2019
 4. Kascommissie
  • Benoeming Kascommissie 2019
 5. Bestuurszaken
  • Benoeming leden
 6. Projecten en commissies
 7. Vooruitblik HANalyst-evenementen
 8. Rondvraag
 9. Sluiting vergadering

 

Het HANalyst bestuur

hanalyst

Log in with your credentials

Forgot your details?